Ghs faresymboler erstatter tidligere mærkningsordning

GHS faresymboler er et klassificeringssystem, der trådte i kraft den 1. juni 2015 og har erstattet de gamle faresymboler. GHS står for Globally Harmonised System of Classification og bruges til klassificering og mærkning af kemikalier. Systemet er en standardiseret metode til at identificere farlige kemikalier, der anvendes overalt i verden. De nye GHS faresymboler er hvide med rød kant og sort piktogram og har erstattet de tidligere orange faresymboler.


Formålet med ghs faresymboler


Formålet med GHS faresymbolerne er at sikre en ensartet mærkning af kemikalier på tværs af landegrænser. Dette gør det nemmere for virksomheder at handle med kemikalier på tværs af landegrænser og sikrer samtidig, at medarbejdere og forbrugere har adgang til de samme sikkerhedsoplysninger, uanset hvor de befinder sig. GHS systemet omfatter også standardiserede sikkerhedsdatablade (SDS), som giver detaljerede oplysninger om kemikaliernes egenskaber, farer og sikker håndtering.


De ni ghs piktogrammer


Der er i alt ni forskellige GHS piktogrammer, som hver især repræsenterer en bestemt type fare. Disse inkluderer: eksplosionsfare, brandfare, oxiderende fare, gasser under tryk, ætsningsfare, sundhedsfare, miljøfare, alvorlig sundhedsfare og generel fare. Hvert piktogram har en specifik betydning og anvendes til at advare om de farer, der er forbundet med et givent kemikalie.


Krav til mærkning med ghs faresymboler


For at sikre korrekt mærkning med GHS faresymboler, er der en række krav, som skal overholdes. Mærkningen skal være let læselig, synlig og forståelig og skal placeres på en sådan måde, at den ikke let kan fjernes eller ødelægges. Mærkningen skal også være på det eller de officielle sprog i det land, hvor kemikaliet markedsføres. Derudover skal mærkningen indeholde en række specifikke oplysninger, herunder produktidentifikator, farepiktogrammer, signalord, faresætninger, sikkerhedssætninger og kontaktoplysninger på leverandøren.


Vigtigheden af korrekt mærkning


Korrekt mærkning med GHS faresymboler er afgørende for at sikre sikker håndtering og brug af kemikalier. Manglende eller forkert mærkning kan føre til alvorlige ulykker og skader på mennesker, miljø og ejendom. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder, der producerer, importerer eller anvender kemikalier, sørger for at overholde kravene til mærkning med GHS faresymboler. Ved at gøre dette, kan man medvirke til at skabe et sikrere arbejdsmiljø og minimere risikoen for kemikalieulykker. Du kan læse meget mere omkring produktet gennem linket øverst i indlægget og se de mange fordele som du kan benytte til din hverdag og meget mere. Sikre dig en del af kagen i dag og benyt alt du kan fra deres hjemmeside og tag ansvar her.